Room of Training

Room of Training

Naast het ontwerpen van escape rooms voor de entertainment, ontwikkelen wij ook customised escape rooms met trainingsdoeleinden. Deze Room of Training is toepasbaar binnen bedrijven, overheidsinstanties en scholen. Hierbij kunt u denken aan real-life simulaties die op locatie wordt opgezet of digitale 3d training rooms die online gehost kan worden voor medewerkers, overheidspersoneel en studenten.

De Room of Training wordt ontwikkeld met de input die geleverd wordt. Door wederzijds uitwisselen van input en feedback zorgen wij ervoor dat de RT optimaal wordt ontwikkeld en effectief toegepast kan worden.

Toepassing

De RT kan educatief ingezet worden om kennis over te brengen of om hard & soft skills te trainen. Door bepaalde leerstof als input te gebruiken kan de RT dienen als een trainingstool waarbij men kennis moet toepassen om te tonen dat de leerstof is begrepen. De input wordt gegamificeerd en uiteindelijk vertaald naar de realiteit door middel van hightech technieken die in onze escape rooms worden toegepast.

De RT kan individueel ingezet worden of juist in groepsverband om de soft skills te trainen naast de hard skills. De groepsgrootte zal dan maximaal 5 zijn. Tijdens het gebruik van de RT kan de individu of groep geobserveerd worden via een IP-camera die aanwezig is in de RT.

Technische info

De real-life RT kan gebouwd worden in een ruimte van 20-40 M2 met stroom voorziening. Het is ook mogelijk om een mobiele opstelling te ontwikkelen die uiteindelijk op meerdere locaties ingezet worden.