Room of Safety

Room of Safety

Room of Safety
Op de werkvloer moet alles goed en veilig verlopen en de veiligheid van het personeel moet gegarandeerd op nummer 1 staan. De Room of Safety is hierbij een erg nuttig instrument. We leven in een tijd waarin veiligheid erg hoog in het vaandel staat. Over het algemeen wordt veiligheid op de werkvloer aangeleerd met gerichte scholing. Veelal krijgen de medewerkers een cursus van enkele dagen, om op die manier bijgepraat te worden over veiligheid. Tevens krijgen de medewerkers verschillende handvatten aangereikt. De vraag is echter of ook alles wat besproken wordt, na zo’n cursus blijft hangen bij de medewerkers. Natuurlijk wordt er vaak na zo’n cursus nog een schriftelijke toets afgenomen zodat de medewerker zijn certificaat krijgt, maar een toets is theorie. En het is toch gebleken dat iets in theorie leren en toepassen in de praktijk niet voor iedereen een goede manier van leren is. Zeker wanneer de praktijk in eerste instantie al niet goed aangeleerd is. De Room of Safety helpt om de theorie om te zetten naar praktische en realistische oefeningen. Op deze manier worden de in theorie geleerde handelingen daadwerkelijk uitgevoerd, verbeterd en ingeslepen. De Room of Safety staat er dan ook om bekend dat medewerkers de theorie in combinatie met de praktijk niet snel meer zullen vergeten.
Customized Room of Safety
In de customized Room of Safety wordt de kennis die de medewerkers moeten kennen, onthouden en begrijpen, omgezet naar oefeningen in de Room of Safety. De oefeningen zijn gericht op het toepassen van de geleerde theorie in de praktijk. De customized Room of Safety wordt precies zo opgebouwd totdat hij overeenkomt met de dagelijkse praktijk waarmee de medewerkers te maken hebben. Er wordt een combinatie van safety rules en knowledge geïmplementeerd en hierna kunnen de medewerkers hun opgedane kennis toepassen in deze speciaal samengestelde Room of Safety. Binnen deze trainingskamer zal een team van 5 personen binnen 1 uur moeten bewijzen dat ze begrijpen en kunnen toepassen wat ze geleerd hebben.
Opnemen van de training
De teams worden nauwlettend gevolgd via een IP camera die in de Room of Safety hangt. Opnemen van de training kan natuurlijk ook. Met deze waardevolle beelden kan de trainer of leidinggevende feedback geven met videobeelden. Door met videobeelden te werken kan iedereen zien of de medewerkers daadwerkelijk over de juiste kennis en vaardigheden beschikken en komt er precies naar voren welke medewerker op welk gebied nog extra aandacht nodig heeft. Dit kan zeer waardevolle informatie zijn voor een leidinggevende of het bedrijf, maar ook voor de medewerker zelf, die zichzelf specifiek kan gaan verder ontwikkelen.
Realistische benadering
De Room of Safety is een serieuze en realistische benadering van werkelijkheid. Veel realistischer dan de hedendaagse 1 dimensionale toetsingswijze die alleen op papier afgenomen wordt. Iets goed kunnen onthouden betekent namelijk niet dat iemand de theorie ook goed kan uitvoeren. De Room of Safety is het ideale trainingssysteem wat de theorie en de praktijk samenbrengt op het gebied van veiligheid.
Wat is de Room of Safety
De Room of Safety is een ruimte waarin een realistische leeromgeving wordt gesimuleerd in combinatie met diverse speeltechnieken zoals binnen een escaperoom. Omdat de Room of Safety helemaal toegespitst is op de werkelijkheid, is de Room of Safety wel serieuzer dan een escaperoom. De Room of Safety wordt ontworpen en gebouwd door samenwerking met de veiligheidsdeskundigen van desbetreffende opdrachtgevers. Hierbij word de kennis die geïmplementeerd wordt customized ontwikkeld naar de op dat moment geldende veiligheidsnormen binnen de organisatie van de opdrachtgever. Er bestaat ook een mogelijkheid om meerdere pakketten af te nemen en toe te passen in de Room of Safety. Op die manier kan dezelfde opstelling van de Room of Safety gebruikt worden voor diverse cursussen binnen de verschillende veiligheidsaspecten.